Cursos trimestrals d'operador de carretons elevadors, transpaleta elèctrica i apilador

CURS BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE – TRIPARTITA PER A TREBALLADORS

Dates:  Cursos trimestrals 
Hores:   12 h (6 h pràctiques + 6 h teòriques)  - horari a determinar 
Lloc:  semipresencial o en línia  / pràctiques a deteminar el lloc 
Més informació : 972 20 06 19 (Asetrans) - 679 570 421 (Aula Enginy)
Inscripcions : Cursos trimestrals d'operador de carretons d'elevadors, transpaleta elèctrica i apilador
Organitza: Aula Enginy i l'Associació de Transportistes de Girona - ASETRANS