Avís Legal

El lloc web i el domini www.agendatorroella.com són propietat de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb CIF P1721200B i domicili a la Plaça de la Vila núm. 1, de Torroella de Montgrí (CP 17257), adreça electrònica participacio@torroella-estartit.cat.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí (en endavant l’Ajuntament), o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Bona part dels contingut que es presenten pertanyen a empreses, associacions o altres particulars que participen de les activitats que es difonen. L’Ajuntament presenta aquests continguts per a informar de les activitats culturals i de lleure que programa. En relació als materials propis de l’Ajuntament se n’autoritza la utilització per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. En relació als materials de tercers únicament se’n pot fer un ús amb l’autorització del titular dels drets. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. L’Ajuntament es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.agendatorroella.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers de l’Ajuntament per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l’Ajuntament per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a l’Ajuntament a les adreces que figuren a l’inici d’aquest text.

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics que sol·licitin informació, s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament creat per atendre les consultes i per enviar informació de les seves activitats o serveis. L’Ajuntament els podrà utilitzar regularment amb aquesta finalitat fins que la persona sol·licitant d’informació decideixi donar-se de baixa del fitxer. L’Ajuntament entén que queda autoritzada a efectuar aquest tractament a partir de la recepció del formulari de contacte. Per a l’exercici dels drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació podrà adreçar-se a l’Ajuntament en qualsevol moment i per qualsevol mitjà.]

La navegació per les pàgines www.agendatorroella.com comporta la instal·lació de cookies als equips i sistemes de l’usuari. Podeu conèixer la nostra política de cookies llegint el text accessible per mitjà d’aquest enllaç.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que l’Ajuntament actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això l’Ajuntament manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a l’Ajuntament fins a la contractació expressa d’una comanda.

L’Ajuntament es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

L’Ajuntament no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.