Inscripció activitats dirigides 2023/24

Dades Personals

Activitats

La matrícula només la pagaran les persones usuàries que dins d’un període de 18 mesos no hagin estat usuàries de qualsevol abonament mensual.

Dades Bancàries

Omplir aquest apartat si és la primera vegada o si voleu modificar el número de compte.

IBAN (24 dígits)

AUTORITZACIÓ D’ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Amb aquest formulari autoritzo l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a enviar ordres a la meva entitat financera per carregar al meu número de compte els imports que corresponguin amb la selecció de modalitat d’assistència.

Qüestionari d'aptitud per a l'activitat física

Si heu contestat que Sí en alguna de les preguntes o té més de 65 anys, consulteu a un/a professional sanitari l’activitat física que pot realitzar.