Curs sistemes APPCC

Curs d'Anàlisis Perills Punts de Control Crític per el sector d'hosteleria 

Dates:  a determinar
Hores:  curs de 20h, horari a determinar segons peticions 
Lloc:  semipresencial o on-line  
Més informació  i inscripcions: 679 570 421 (Aula Enginy)
Organitza: Aula Enginy