Beques i ajuts

Informació i documentació  per a la sol·licitud econòmica d’activitats d’estiu 2021

DESCARREGAR INSTÀNCIA (PDF)

1. Omplir la instància  d’ajut d’activitats d’estiu i fer la presentació al registre de l’OAC i/o EMD de l’Estartit (recordatori sol·licitar cita prèvia si es vol realitzar el registre de forma presencial).

 

2. Documentació que s’ha de presentar:

  • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant
  • Relativa als ingressos econòmics:
  • Declaració de renta 2020 s’hi s’ha presentat.
  • Còpies de les nòmines de totes les persones que han treballat a la unitat familiar durant els últims sis mesos.
  • Certificats o documentació oficial sobre prestacions, Erto, subsidis  i/o pensions de qualsevol persona del nucli familiar.
  • Extractes bancaris dels tots els membres de la unitat familiar i de tots els comptes bancaris últims 6 mesos.

 

3. El límit d’ingressos per unitat familiar és el que us adjuntem a continuació:

1,5  vegades  IRSC (Índex de Renda Social de Catalunya de l’any 2020)

 

2 membres

3 membres

4 o més membres

Mensual

1.100,10 €

1.147,42 €

1.185,67 €

Anual

15.401,00 €

16.063,97 €

16.599,44 €

Si la unitat familiar supera aquests imports, no es tindrà dret a ajut econòmic per activitats de l’estiu 2021. Es tindrà en compte també indicadors  socials per a la valoració del percentatge de la beca.

En funció del compliment de criteris econòmics i socials, l’import màxim a concedir serà el 100% de la inscripció d’una mensualitat.

 

4. Termini de presentació  de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds /instàncies  s’inicia el dia 25 de maig i acabarà el dia 15 de juny de 2021.