Premis literaris 'El Càlam de Sant Jordi'

Termini de presentació: Dijous, 6 d'abril del 2023

Més informació:
Bases dels premis literaris
Enllaç a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Premis literaris 'El Càlam de Sant Jordi' adreçats a persones majors de 16 anys i amb dues modalitats: prosa i poesia. Els treballs s'han de presentar digitalment a l'Ajuntament a través de la seu electrònica. Es fa una instància genèrica i s'hi adjunta el document. 

Caldrà que el títol de l’obra, la modalitat i les dades personals quedin paleses a la instàn- cia genèrica, que tindrà els efectes d’entrada a registre i alhora de sobre tancat. El lliura- ment del treball per internet assegura l'anonimat de l'autor/a, igual que el Iliurament en suport paper.

Dijous
06
abr