Alfredo Speranza i alumnes

Recital. Hometatge a Carmen Amaya i Walter Gieseking

Alfredo Speranza i alumnes

PROGRAMA

Speranza: Quatre peces del Cicle Bahai (1966-71) / Variacions figurades (1960-90) / Quatre preludis riminesos / A la nit. Poema dels records (1992)